Dr. Öğr. Üyesi CEMAL POLAT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi CEMAL POLAT

T: (0282) 250 2177

M cpolat@nku.edu.tr

W cpolat.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Zootekni
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1986-1990
Tez: Farklı Kalsiyum Kaynaklarının, Farklı Veriliş Zamanlarının Yumurta Kalitesine Etkileri (1990)
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ / YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI
1985-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Zootekni ve Hayvan Besleme
Hayvan Besleme
Yem Teknolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT C., YILMAZ A. M., Comparison between feed microscopy and chemical methods for determining of crude protein and crude fiber content of commercial mixed feeds, Agronomy Research, vol. 15, pp. 515-520, 2017.
Özgün Makale SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database: (Zoological Records,Biological Abstracts and Biosis Previews, AGRIS, ISPI, CAB Abstracts, AGRICOLA (NALUSA), VINITI, INIST-PASCAL.)SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database: (Zoological Records,Biological Abstracts and Biosis Previews, AGRIS, ISPI, CAB Abstracts, AGRICOLA (NALUSA), VINITI, INIST-PASCAL.) Erişim Linki
2. KARA B., POLAT C., KOÇ F., Hasat Öncesi ve Hasad Sonrası Laktik Asid Bakterileri LAB ilavesinin Mısır Silaj Fermentasyonu Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 92-101, 2016.
Özgün Makale CABI, DOAJ vs. Erişim Linki
3. POLAT C., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., Mısır Silajlarında Laktik Asit Bakteri ve Laktik Asid Bakteri+Enzim Karışımı İnokulantların Fermantasyon ve Toklularda Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Dereceleri Üzerine Etkileri, JOTAF, vol. 2, pp. 13-22, 2016.
Özgün Makale
4. POLAT C., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., Mısır Silajlarında laktik Asit Bakteri ve Laktik asid Bakteri +Enzim Karışımı İnokulantların Fermantasyon ve Toklularda Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Dereceleri Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 13-22, 2016.
Özgün Makale CABI, EBSCO
5. KOÇ F., POLAT C., ÖZDÜVEN M. L., The Effects of wet brewer s grain whole plant maize mixture silages on fermentation characteristics and nutrient digestibility in lambs, POLJOPRIVREDA, vol. 16, pp. 3541, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
6. ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., POLAT C., COŞKUNTUNA L., BAŞKAVAK S., ŞAMLI H. E., Bazı Mısır çeşitlerinde vejetasyon döneminin silolamada fermentasyon özellikleri ve yem değeri üzerine etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 121-129, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
7. ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., POLAT C., COŞKUNTUNA L., The effects of lactic acid bacteria and enzyme mixture inoculants on fermentation and nutrient digestibility of sunflower silage, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 15, pp. 195-199, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., COŞKUNTUNA L., POLAT C., The Effect of inoculant lacti acid bacteria on the fermentation and aerobic stability of sun flower silage, Poljoprivreda, vol. 15, pp. 47-52, 2009.
Özgün Makale
9. POLAT C., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., Mısır silajında laktik asit bakterileri ve laktik asit bakteri enzim karışımı inokulantların fermantasyon ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 13-22, 2005.
Özgün Makale Erişim Linki
10. POLAT C., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., The Effects of Lactic Acid Bacteria and Lactic Asid Bacteria + Enzyme Mixture Silage Inoculants on Maize Silage Frematation and Nutrient Digestibility in Lambs, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 13-22, 2005.
Özgün Makale CABI, DOAJ, etc..
11. POLAT C., KAYDI H., KOÇ F., Türkiye deki kanatlı Yemlerinde Katkı MAddeleri ve Yağ Kullanım Durumlarının SAptanması Üzerine Bİr Araştırma, ege üniversitesi ziraat fakültesi, 1999.
Araştırma Notu
12. POLAT C., YURTMAN İ. Y., KOÇ F., COŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., Mİkrobiyal Katkı Maddesi Kullanımının I ve II Ürün Mısır Fığ Tahıl KArışımı Ayçiçeği Sİlajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerindeki Etkileri, TÜBİTAK VHAG - 1238 NOLU PROJE, 1998.
Bilirkişi Raporu vb.
13. Doğaroğlu M., ÖZDER M., POLAT C., Türkiye deki Önemli Bal Arısı Apis mellifera L Irk ve Ekotiplerinin Trakya Koşullarında Performanslarının Karşılaştırılması, Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, vol. 16, pp. 403-414, 1992.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. IŞIK B., POLAT C., Marmara Bölgesinde yapılan Silaj Türleri ve Besin Madde İçerikleri Üzerine Araştırmalar, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, 1996.
Araştırma Notu
2. POLAT C., CEBE Y., Trakya Bölgesinde Yem FAbrikalarının Üretim ve Kapasite Durumu Üzerine Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, 1994.
Araştırma Notu
3. POLAT C., CEBE Y., Karma Yem Sanayinin Önemi Sorunları ve Çözüm Yolları, HASAD YAYINCILIK HAYVANCILIK SERİSİ, 1992.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. POLAT C., Farklı Kalsiyum Kaynaklarının Farklı Veriliş Zamanları e Doaların Yem Tüketimine Yemden Yararlanmaya Yumurta Verimine Yumurta Ağırlığına ve Yumurta Kabuk kalitesine Etkileri, Teknik Tavukçuluk Dergisi, 1990.
Özgün Makale
5. ÇAKMAKÇI L., TANRISEVER A., KÖKSEL H., POLAT C., KOÇAK N., ATLI A., SOYSAL M. İ., ABAK K., Tarımda Biyoteknoloji, Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik kongresi, 1990.
Özgün Makale
6. POLAT C., Etlik Piliçlerin Beslenmesi, T.Ü Tekirdağ Zİraat Fakültesi, cilt 90, ss. 6, 1989.
Derleme Makale
7. ÖĞÜN S., POLAT C., YURTMAN İ. Y., Glikoz ve Yaşlanma ve Gençlik Aşısı, BİLİM VE TEKNİK, cilt 20, 1987.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. POLAT C., KUMKALE İ., İnsan Kaynaklarına Yapılan Yatırımda MeslekYÜksekoullarının Rolü, 21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokulları Yeniden Yapılanması Kongresi, 1996.
Teknik Not
2. ÖĞÜN S., POLAT C., HAYVAN BESLEMEYE GİRİŞ, HAYVAN BESLEMEYE GİRİŞ DERS KİTABI, cilt 234, 1995.
Teknik Not
3. ÖĞÜN S., DOĞAROĞLU M., SOYSAL M. İ., ÖZDER M., POLAT C., AKSOY T., YURTMAN İ. Y., AKYÜREK H., TUNA Y. T., GENEL ZOOTEKNİ DERS NOTLARI, GENEL ZOOTEKNİ DERS NOTLARI, cilt 83, 1994.
Özet
4. POLAT C., ÖĞÜN S., Etlik Piliç Karma Yemlerinde Yüksek Düzeylere Varan Kalsiyum Miktarınıhn Gelişmelere Olan Etkileri, Hasad Yayıncılık, 1992.
Özgün Makale
5. ŞENKÖYLÜ N., POLAT C., Etlik Piliçlerde Yıllık Parti Sayısına GÖre En Karlı Kesim Yaşının Tüketimine Yemden yararlanmaya Üretim Maliyetleri, ULUSLARARASI TAVUKÇULUK KONGRESİ, 1990.
Özgün Makale
6. POLAT C., Kaz Yetiştiriciliği, Hasad Dergisi, 1990.
Özgün Makale
7. POLAT C., Tüy Dökümünden Sonraki Yumurta Kalitesi Etkisi, Hasad Dergisi, 1990.
Derleme Makale
8. POLAT C., Üretim Sİstemlerinin Yumurta Kalitesine Etkisi, Hasad Dergisi, 1990.
Özgün Makale
9. POLAT C., Etlik piliç Besisinde Yemleme Tekniği, Hasad Dergisi, 1989.
Özgün Makale
10. ÖĞÜN S., POLAT C., Hormonlu Et ve Toplumdaki Huzursuluk, SALAT HABERLER, 1989.
Özgün Makale
11. ÖĞÜN S., POLAT C., Kenelerle Bulaşan Yeni bir Hastalık Lyme Hastalığı, Salat Haberler, 1987.
Özgün Makale
12. POLAT C., Ülkemiz Tavukçuluğunun bugünkü durumu Sorunları ve Çözüm Yolları, Hasad Aylık Tarım Dergisi, 1987.
Özgün Makale
13. ÖĞÜN S., POLAT C., Yemler Bİlgisi ve Teknolojisi, Yemler Bİlgisi ve Teknolojisi Ders Notu.
Özet
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YAĞCILAR Ç., POLAT C., Researches on Science and Art ın 21 th Century Turkey, Bölüm: Effects of herbal carotenoids (red pepper, crude palm oil, carrot) on pıgmentatıon and growth of the goldfish, Yayın Yeri: Gece Publihing, Editör: Hasan ARAPGIRLIOGLU, Atilla ATİK, Robert L. ELLIOTT, Edward TURGEON, 2017.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. POLAT C., YURTMAN İ. Y., KOÇ F., COSKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., Mikrobiyal Katkı Maddesi Kullanımının I ve II Ürün Mısır Fig Tahıl Karışımı Ayçiçeği Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerindeki Etkileri, Yayın Yeri: TÜBİTAK, 1998.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YAĞCILAR Ç., POLAT C., Freshwater ornamentals fish breeding with ovaprim, 8th balkan science conference balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
2. YAĞCILAR Ç., POLAT C., Observatıon of the exchanges of the courtship behaviors ın reproduction of oscar fishes, 8th BALKAN SCİENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
3. YAĞCILAR Ç., ÖZEN F., POLAT C., Ornamental fish culture in a fully controlled recirculating systems, 8th balkan science conference balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
4. ., POLAT C. M., YAĞCILAR Ç., tHE EFFECTS OF COMMERCİAL PROBİOTİC ON GROWTH AND REPRODUCTİVE PERFORMANCE OF GUPPY FİSH, 2nd İNTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. POLAT C., Yılmaz A. M., Comparison between feed microscopy and chemical methods for determing of crude protein and crude fiber contect of commercial mıxed feeds, 8th ınternational conference on biosystems engineering 2017 (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
6. POLAT C., YURTMAN İ. Y., KOÇ F., COŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., A Study Aerobic Stability of Silages Treated With Microbial İnoculant Containg Lactic Acid Bacteria, I. BALKAN ÜLKELERİ HAYVANCILIK SEMPOZYUMU (06.06.2001-08.06.2001).
Tam metin bildiri
7. POLAT C., YURTMAN İ. Y., COŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., A Study on Aerobic Syability of Silages Treated With Microbial İnoculant Containg Lactic Acid Bacteria, First Joint Meeting of Depart Ments of animal Science of the Balkan Cuintries (06.06.2001-08.06.2001).
Özet bildiri
8. POLAT C., ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., Silage Production Tecnique Problems and Solution in Çorlu Province, Achıevments in the Fıeld of Agrarian and Social Sciences (İN 2 Volumes ) (01.01.2000-01.01.2000).
Tam metin bildiri
9. POLAT C., ŞAMLI H. E., Ekzojen Enzimlerin Etlik Piliçlerde Karkas Verimi Üzerine Etkileri, ULUSLARARASI HAYVANCILIK KONGRESİ (21.11.1999-24.11.1999).
Tam metin bildiri
10. POLAT C., KAYDI H. D., KOÇ F., Türkiye de Kanatlı Yemlerinde Katkı Maddeleri ve Yağ Kullanım Durumlarının Saptanması, ULUSLARARASI HAYVANCILIK´99 KONGRESİ (21.11.1999-24.11.1999).
Tam metin bildiri
11. ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., POLAT C., ŞAMLI H. E., The Possibles of Using High Oil Sunflower Meal and Gridazym GP 5000 in Layer Diets, Southern COonference on Avian Diseases 40 th Annual Meeting (18.01.1999-19.01.1999).
Tam metin bildiri
12. AKYÜREK H., POLAT C., ŞENKÖYLÜ N., KONYALI A., Etlik Piliçlerde Yoğun Dane Buğdaya Dayalı Yemlemenin Sİndirim Sİstemi ve Preformansa Etkileri, Trakya Bölgesi II: Hayvancılık Sempozyumu (09.01.1997-10.01.1997).
Tam metin bildiri
13. AKSOY T., POLAT C., AKYÜREK H., ŞENKÖYLÜ N., Effect of Enzymes Addition to Wheat And Barley Based Diets on Performance of Young Broilers, WPSA 10 th European Symposium On Poultry Nutrition (15.10.1995-19.10.1995).
Tam metin bildiri
14. ŞENKÖYLÜ N., POLAT C., AKSOY T., AKYÜREK H., Effect of Exogenousenzymes on the Gastrointestinal Tract of Young Broilers, WPSA 10 th European Symposium On Poultry Nutrition (15.10.1995-19.10.1995).
Tam metin bildiri
15. POLAT C., AKYÜREK H., KONYALI A., Şenköylü N., Supplemantation of an enzyme preparation to wheat and barley based diets fed to commercial brown layers, 10 th Europen Symposium on Poultry Nutrition (15.10.1995-19.10.1995).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Vatansever M., POLAT C., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., Yonca Balya Silajlarında Farklı Katkı Maddesi Kullanımının Silaj Fermantasyonu ve aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (29.06.2011-02.07.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri Lab İnokulantlarının İlavesinin Mısır Silajı Fermantasyonu ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 25.08.2014-09.09.2015.
2. Ticari Bir Probiyotiğin Lactobacillus Acidophilus Lactobacillus Rhamnosus Dişi Lepisteslerde Üreme Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 30.11.2012-15.12.2015.